اسباب بازی و کودک.

هر کودک اسباب بازی مورد علاقه و خاصی و در هر سنی را داراست.

اسبا ب بازی همراه کودک است و تخیلات کودک را سیراب میکند و نقش بسزایی را در روحیات او دارد.

یکی از ترس های اصلی کودکان، جدا شدن از والدین است عروسک تا حد زیادی این ترس را ازبین میبرد.

به کودک اجازه دهید روزانه چند بار و هربار ده تا پانزده دقیقه با اسباب بازی مورد علاقه خود خلوت کند و بازی کند این کار باعث افزایش

عزت نفس کودک میشود.

لمس کردن عروسک باعث کاهش استرس در کودک میشود و باعث ایجاد امنیت و راحتی میگردد.

بازی های امروزه بسیار متنوع هستند اما هنوز هم کودکان یک اسباب بازی را به عنوان اصلی ترین اسباب بازی که به آن علاقه زیادی

دارند و همیشه همراهشان است میشناسند.

اسباب بازی یکی از سرگرمی های مورد علاقه کودک است که باعث رشد و علاقه او میشود و موجب ارضاع بسیاری از نیاز های

اساسی و زیربنایی کودک میشود.

کودک میتواند در بازی با عروسک انرژی های اضافی و روانی خود را تخلیه کند.

کودک آنچنان به عروسکش اعتماد دارد و خودش را مثل او میبیند که کلیه احساسات و عواطفش را به عروسک نسبت میدهد این حالت

باعث تخلیه روانی شده و درک و فهم بهتری در او ایجاد میکند.

عروسک به کودک اجازه میدهد تا بدون واهمه از بزرگتر ها خودش یک آدم بزرگ شود.

اکثر اوقات کودکان به تنهایی عروسک بازی میکنند چرا که والدین عروسک را برای آن خریده اند که دیگر کاری به کارشان نداشته باشد،

واضح و روشن است که این یک روش اشتباه است باید سعی کنید مشارکت فعال و پر هیجانی با کودک خود در هنگام بازی با او داشته

باشید.

عروسک بازی را به عنوان یک فرایند جدی و مهم در زندگی کودک در نظر بگیرید.

کودک از بازی با عروسک هایش لذت میبرد و احترامی که ما به عروسک هایش میگذاریم اطمینان میابد که دوستش داریم.