فرزند پروری

فرزند پروری

برداشت عمومی از پرورش فرزند این است که پدر ومادر بودن خصوصیتی است که پس از تولد فرزند به پدر و مادر داده میشود.در صورتی که پدر و مادر بودن یک مهارت است و

مثل هر مهارت دیگر نیاز به یاد گیری و تجربه دارد.والدین در ابتدای راه نمیدانند در مقابل رفتار های نامعقول فرزندان چه واکنشی نشان دهند لذا با روشهای سنتی سعی در

برخورد با معضل پیش آمده میکنند که در اکثر موارد باعث بدتر شدن اوضاع میشوند.لذا در این مقاله سعی بر این شده تا با بهره گیری از نظرات بزرگان جامعه شناس یکسری

راهکار عملی که به اثبات نیز رسیده توصیه شود.

توصیه هایی چند در مورد فرزندان

1)زمانی را برای بازی وتفریح با کودکتان اختصاص دهید.

بازی با کودک

2)هیچگاه در مقابل کودکانتان مشاجره نکنید.

دعوای پدر و مادر

3)ثبات رای بسیار مهم است  عاقلانه تصمیم بگیرید وعمل کنید.

4)رفتارهای مطلوب و غیر مطلوب را برای فرزندتان به زبان بسیار ساده عنوان کنید.

وبرای رفتارهای مطلوب پاداش و نا مطلوب تنبیه در نظر بگیرید.

5)از کلی گویی بپرهیزید و واضح و روشن رفتارهای نامطلوب  او را بیان کنید.

6)داشتن انتظار بیش از حد نادرست میباشد.

7)بیاد داشته باشید شما الگوی فرزند دلبندتان هستید.

8)در تشویق همدل باشید ولی در تنبیه توسط یکی از والدین ،دیگری نباید دخالت کند.

9)با فرزندتان دوست باشید

دوستی با فرزند

تلاش برای داشتن یک کودک خلاق

کودک خلاق

تفاوت یک کودک خلاق با دیگر کودکان ،داشتن اعتماد و عزت نفس بالاست.زیرا خلاقیت نیاز به بستری جهت ایجاد حس اعتماد و داشتن شجاعت در عنوان کردن ایده های نو دارد.نکات این مقاله بیشتر

سعی در پرورش خلاقیت در کودک و در بستر خانواده و برانگیختن خلاقیت کودک در مدرسه میباشد.

1)بازی و ساخت کاردستی های آموزنده.

2)هنگام صحبت فرزندتان کاملا” به حرفهایش گوش کنید.و کاری کنید متوجه شود که به او گوش میکنید مثلا” در مورد گفته هایش سوال کنید.به عبارتی شجاعت ابراز نظر را در او ایجاد کنید.

3)از سرزنش فرزندتان بخاطر ناتوانی هایش جدا” پرهیز کنید.

4)همیشه بدنبال فرصتی برای تشویق باشید.کودکانی که تشویق میشوند احساس امنیت بیشتری میکنندوشجاعت ابراز ایده های نو را پیدا میکنند.

5)هرگز و هرگز کودکتان را با دیگر کودکان مقایسه نکنید زیرا باعث احساس حقارت در کودک میشود.

6)از تکرار باید ها و نباید ها دوری کنید.

راهکارهایی به جهت کاهش کشمکش و درگیری فرزندان

دعوای کودکان

درگیری و کشمکش مابین فرزندان از قدیم الایام بوده و خواهد بودوحذف صد در صد آن امکان پذیر نیست ولی میتوان میزان این اختلا فات را کمتر کرد.

چرا که در صورت بی توجهی به این اختلافات نتیجه ای جز کینه و دشمنی در پی نخواهد داشت.

اگر فرزندان یاد بگیرند که چگونه با هم بازی کنند در نتیجه کمتر با هم جنگ و جدل میکنند.پس چه باید کرد؟ پیشنهاد میکنم گاهی اوقات با آنها وارد بازی شوید و نحوه بازی کردن را به آنها یاد بدهید.

مثلا میتوانید برای هرکدام از فرزندان یک نقش مشخص کنیدو آن را بازبان ساده برایشان توضیح دهید.

فرزندان وقتی هم بازی میشوندصمیمیت بیشتری بینشان ایجاد میشودو نتیجه اینکه کمتر با هم دعوا خواهند کرد.

البته مهمترین مسئله عدم تبعیض بین فرزنان میباشد حتی اگر یکی از آنها مظلوم واقع شده باشدو نیاز به حمایت داشته باشد.این عمل باعث ایجاد کینه و دشمنی میشود.

بیاد داشته باشید حمایت وتوجه شما باعث برانگیخته شدن فرزندان خواهد شد

بعبارتی یکی با آزار و اذیت دیگری، توجه شما را جلب میکند ویکی با گریه وزاری وشکایت ،حمایت شما را میخواهد بدست بیاورد.

نیاز کودک به جنب وجوش وبازی

بازی دسته جمعی کودکان

کودکان نیاز دارند که اوقات خود را به بازی وشیطنت سپری کنندونباید آنها را منع کردالبته لازم به ذکر است یکی از بیشمار دغدغه های والدین چگونه تربیت کردن فرزندان به جهت داشتن آینده ای سالم است.

در ذیل مختصری ازآثاری که بازی و اسباب بازی میتواند در شکل دهی ساختار کودکان ما ایجاد کندآمده است.

1)باعث تقویت قوه تخیل میگردد.

2)باعث بروز خلاقیت میگردد.

3)باعث برملا شدن استعداد نهفته میگردد.

4)باعث ابراز احساسات،عواطف،ترسها،محبت و خشم میگردد.

5)باعث تقویت حواس پنجگانه میگردد.

6)باعث مصرف انرژی به بهترین نحو میگردد.

اینها عواملی بود که برای شکل دهی ساختار کودکان ما مورد نیاز است ولی کافی نیست.و جهت تکمیل این فرآیند بایدموارد ذیل را نیز مد نظر داشت:

1)سعی کنیم تا آنجا که میتوانیم در بازی با کودانمان همراهی کنیم.

شاید بگویید زمان ندارید.آیاآینده فرزندمان مهمتر نیست؟

2)هیچگاه بازی کودکمان را قطع نکنیم

3)در حین بازی آنها را محدود نکنید.

4)محیط بازی را امن کنیم.

5)بازی متناسب با سن و سال آنها انتخاب کنید.

6)سعی کنید با وسایل ساده برای کودکمان اسباب بازی بسازیم.

رابطه اسباب بازی و کودک

کودک خلاق

یکی از نیاز های مهم و اساسی کودک بازی  واسباب بازی است به عبارتی برای رسیدن به رشد متعادل وسازنده کودک نیاز به بازی داردو اسباب بازی میتواندرفیق و مونسی باشد در جهت بهتر نمودن محیط بازی.

اسباب بازیها میتوانند مفاهیمی چون شکل،اندازه،رنگ،زیبایی و زشتی را به کودک انتقال دهند.

شخصیت کودک

سعی کنیم برای حریم شخصی فرزندانمان حد و مرزی را تعریف کنیم که باعث از بین بردن حس به خود متکی بودن را در آنها نشویم.

 به طور مثال:درست کردن یقه لباس-مرتب کردن موها-نحوه نشستن هنگام انجام تکالیف و از این دست.

از تذکرات پی در پی و دادن پند و اندرزهای ریز و درشت بپرهیزید زیرا بااستقلال کودکان مقایرت دارد و این حس را در آنها ایجاد میکند که فاقد فهم و شعور کافی میباشند و ممکن است در آینده باعث

تردید در کوچکترین تصمیم گیری آنها بشود.

بجای کودکتان تصمیم نگیرید این محبت نیست و باعث کاهش اعتماد به نفس میگردد ومنجر به احساس نیاز به یک حامی در هنگام پاسخ و پرسش رادر او رشد میدهید.

اکثر والدین احساس مالکیت نسبت به فرزندشان دارند بطور مثال در مهمانیها حواستان هست که مودب باشد درست بخورند و بیاشامند و یا لباسشان مرتب باشد این توجه با اسارت تفاوت چندانی

ندارد.

کودکان تا سن هفت سالگی کودکی بیش نیستد و نیازی نیست مانند بزرگترها مبادی آداب باشند.

بعضی از ما عاد ت داریم سلیقه خود را به کودکانمان دیکته کنیم آنها میتوانند مرتب یا نا مرتب باشند-چاق یا لاغر-خوش سلیقه یا بد سلیقه باشند .

شلوغی و نامرتب بودن از واژه های آشنای دنیای کودکان است و تنها با رفتار و حرکاتمان میتوانیم به آنها آموزش بدهیم. مثلا منظم باشیم، موهایمان را در مقابل آنها شانه بزنیم و در آیینه به خود لبخند

زده و احساس خود را بلند بگوییم ویا با مرتب کردن وسایل نظم را آموزش بدهیم به عبارتی با عمل کردن آن چه را که میخواهیم کودکمان فرا بگیرد  آموزش بدهیم .بزبان ساده تر خودمان باید آنچه را از

آنها میخواهیم اول عمل کنیم تا آنها ببینند و هنگامی که کودک بفهمد که چه باید بکند و چه میخواهد بکند، احساس اطمینان در آنها رشد میکند و مشتاق میشوند.

شاد و موفق و پیروز باشید(مدیر فروشگاه عروسک های پولیشی)

ساسان عسگری(09128867454)